Zrmanja

  • Hits: 4382

 

Zrmanja  - Visoki buk - Izvor panoramio.com

      Obrovački kraj krasi rijeka Zrmanja. Svojom ljepotom ona je prava poslastica ljubiteljima prirode. Zbog svog prostornog položaja nazivaju je još i „Skrivena ljepotica“.


     Rijeka Zrmanja izvire u mjestu Zrmanja vrelo u Lici podno planine Poštak. Svojim tokom od 69 kilometara usijeca se u tvrdi i surovi podno Velebitski krš. Glavne pritoke joj, uz Krnjezu i Krupu, sačinjavaju ličke rijeke Ričica i Otuča. Vodu dobiva i iz niza špilja koje nadopunjuju njezin tok poput Čudina, Ðurica, Čavlinska, Milića i sl.

Zrmanja se odlikuje bogatom folorom i faunom. Osim sitnih organizama poput endemičnih pužića, vodenbubura i rakušaca, tu možemo naci i veću populaciju čovječje ribice.

Protječe kroz Mokro polje (gdje ljeti presuši), zatim kroz Ervenik (nizvodno od Ervenika izvor Crni bunar; odakle ima stalni tok), Žegarsko polje (poslije sela Žegar dominira visoki kanjon, i do 300 metara ) pa preko Bilišana kroz Obrovac, te se na posljetku ulijeva u Novigradsko more.

Zrmanja - Jankovića buk - Izvor panoramio.comFloru i faunu rijeke Zrmanje možemo podijeliti na dva dijela, od izvora do posljednjeg slapa (Jankovica buka), te od posljednjeg slapa do ušca. Do posljednjeg slapa Zrmanja je kao i svaka krška rijeka. Na dijelu ispod Jankovića buka miješa se sa morem i njezina voda postaje bočata. Obrovac se nalazi oko 4 kilometra nizvodno od Jankovića buka, te 11 kilometara uzvodno od ušća u Novigradsko more.

U ovom donjem, bočatom, dijelu Zrmanja se odlikuje velikim brojem vrsta morske ribe. Neke od njih su brancin, orada, cipal, jegulja, iverak, gavun, lica, švoja, i sl. Od glavonožaca su tu sezonski lignja, hobotnica, sipa i sl. Od ptica možemo susresti bijelu i sivu čaplju, kormorana, patku gluharu, goluba pećinara, sivog sokola, kraškog sokola i dr. Od raslinja koje se bori u surovom kanjonu usječenom u krš nailazimo na smreku, grab, crno grab, bjelojasen, a na nekim dijelovima čak i jelu te hrast medunac.

Neke od otrovnih životinja koje se mogu naći na donjem dijelu toka rijeke Zrmanje su zmija poskok i pauk crna udovica.
             
 Ušće Zrmanje - Izvor - Jadera.comNa spomenutom djelu rijeke Zrmanje kod Jankovića buka ostaci su nekadašnjih vodenih mlinica. Te vodene mlinice koje se još i danas mogu vidjeti (iako nagrižene zubom vremena) specifične su po svojoj građi jer su im vodena kola bila položena horizontalno na tlo za razliku od klasičnih vodenih kola koja su bila vertikalno postavljana, tako da je to bila preteča današnjih modernih turbina.

Preostaje mi da vam još na posljetku kažem kako se turizam u Obrovcu razvija iz godine u godinu. Povećana je turisticka ponuda (rafting, kanuing, ekskurzije brodom, pješacke ture i mnogi drugi uistinu zanimljivi sadržaji). Ako ste u prolasku, zaustavite se i bar na trenutak predahnite uživajuci u čarima naše jedne i jedine „Skrivene ljepotice“ – Zrmanje.

 

 
Autor teksta: Marko Modrić